Sosok  

Syekh Abdul Hamid Kisyk, Lantang Suarakan Kebenaran di hadapan Penguasa Meski Buta

Syekh Abdul Hamid Kisyk

Hidup dalam keadaan miskin, meninggal dalam keadaan miskin. Tidak ada kekayaan dunia yang ia miliki selain pakaian dan kasur tempat ia berbaring.

Beliau kehilangan penglihatan pada usia 17 tahun. Ia berusaha untuk berobat. Ketika akan diadakan tindakan operasi terhadap matanya, ia terlebih dulu pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan segalanya. Di sana ia merasakan kantuk hingga tertidur.

Di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah berkata kepadanya bahwa ia akan menemui Tuhannya dalam kondisi buta. Artinya tidak ada guna mengadakan tindakan operasi.

Beliau pernah berkata: “Alhamdulillah, Allah telah mengambil penglihatanku, hingga aku tidak melihat wajah orang-orang zhalim”.

Khutbah-khutbah yang beliau sampaikan telah menggoncang singgasana para pemimpin durjana. Akibatnya, beliau sering bolak-balik masuk-keluar penjara dan mendapatkan siksaan yang bukan main walau beliau buta.

Hal itu tidak membuat beliau gentar sedikitpun dan berhenti menyampaikan kebenaran. Beliau digelari” Singa Podium dan Pengacara Pergerakan Islam”. Lebih dari 2000 khutbah dan ceramah yang telah beliau sampaikan dan terekam dalam masa 40 tahun.

Sepanjang hidupnya beliau berdo’a agar dimatikan dalam kondisi sujud. Dan hal itu menjadi kenyataan. Beliau meninggal di sujud terakhir waktu mengerjakan shalat sunat di hari Jum’at, sebelum ia berangkat ke masjid dekat rumahnya untuk menyampaikan khutbah.

Bulan Rajab ini adalah peringatan 24 tahun meninggalnya beliau. Di mana beliau meninggal pada hari Jum’at, 25 Rajab 1417 H di Cairo dalam usia 63 tahun.

Rahimahullahu rahmatan wasi’ah.